Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2010

Περιγραφή Προγράμματος

Εισαγωγή


Με την έναρξη της κάθε σχολικής χρονιάς η σημαντικότερη προσδοκία των γονιών και των δασκάλων είναι η επιτυχής απόκτηση από τα παιδιά των ικανοτήτων και των εφοδίων που χρειάζονται για να εξασφαλίσουν μια ομαλή και δημιουργική εκπαιδευτική πορεία και μια αξιόλογη σχολική επίδοση.
Οι εκπαιδευτικοί ωστόσο, διαπιστώνουν καθημερινά ότι τα παιδιά σήμερα δεν παρουσιάζουν την ίδια μαθησιακή ικανότητα στο σχολείο. Το 10% των παιδιών στην Ευρώπη έχουν ένα πρόβλημα “δυσ-”. Πολλά παιδιά δεν δείχνουν ενδιαφέρον για τα μαθήματά τους, δεν έχουν την ικανότητα να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες, να συγκεντρώνονται, να ελέγχουν τις παρορμητικές τους τάσεις, να οργανώνονται, να φέρονται υπεύθυνα στους άλλους αλλά και στον εαυτό τους. Τα παιδιά αυτά δεν είναι άρρωστα, παρουσιάζουν απλά κάποιες εξελικτικές διαταραχές του λόγου, δυσκολίες στην ανάγνωση και τη γραφή, εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες κυρίως δυσλεξία. Παρουσιάζουν προβλήματα χαμηλής αυτοεκτίμησης και αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν ότι τα παιδιά αυτά χρειάζονται ιδιαίτερη βοήθεια και αντιμετώπιση.
Καθώς τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες πέφτουν συχνά θύματα κοινωνικού αποκλεισμού, θέλουμε με αυτό το πρόγραμμα να κάνουμε αναγνωρίσιμο το πρόβλημα “δυσ-”, (κυρίως της δυσλεξίας) και να βρούμε τρόπους για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού που συχνά αντιμετωπίζουν.
Οι μαθητές και οι καθηγητές που θα δουλέψουμε κατά ομάδες και συνεργατικά στο πρόγραμμα θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους γονείς και τους μαθητές των σχολείων μας να δουν με άλλο μάτι τους συμμαθητές τους που εμφανίζουν μαθησιακά προβλήματα και να ανταλλάξουμε πληροφορίες  και πρακτικές με σκοπό:
Ø      την εύκολη πρόσβαση στην πληροφόρηση
Ø      την έγκαιρη διαπίστωση, διάγνωση, εξέταση και ανάληψη των ενδεδειγμένων μέτρων
Ø      τη παροχή ειδικής, έγκαιρης, εντατικής και πολυδιάστατης αντιμετώπισης και αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας σε κατάλληλες εκπαιδευτικές δομές στα σχολεία για παιδιά, εφήβους και νέους ενήλικες
Ø      τη κατάρριψη στερεοτύπων, που θεωρεί ότι τα παιδιά αυτά πάσχουν
Ø      την αποφυγή τάσεων ενδοοικογενειακής εσωστρέφειας και απόκρυψης του προβλήματος
Ø      την ελαχιστοποίηση φαινομένων απομόνωσης, κοινωνικού αλλά και ψηφιακού αποκλεισμού σε βάρος των παιδιών με μαθησιακά προβλήματα και δυσλεξία
Ø      την αναζήτηση σχέσης φτώχειας, μαθησιακών δυσκολιών και κοινωνικού αποκλεισμού.


Κύριοι άξονες του προγράμματος
Ø      Οι μαθητές ευαισθητοποιούνται στο πρόβλημα της δυσλεξίας. (Παρακολουθούν και σχολιάζουν μια κινηματογραφική ταινία).
Ø      Συμπληρώνουν αρχικό ερωτηματολόγιο σχετικά με τα συμπτώματα της δυσλεξίας
Ø      Ερευνούν αν οι Νέες Τεχνολογίες με ειδικά εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν τους δυσλεξικούς μαθητές να μειώσουν τον κίνδυνο του κοινωνικού και ενδεχόμενου ψηφιακού αποκλεισμού τους 
Ø      Αναζητούν τρόπους ατομικής και συλλογικής δράσης για την κατάρριψη σχετικών στερεοτύπων.
Ø      Διατυπώνουν τις πιθανές λύσεις που στοχεύουν στην προώθηση της ηλεκτρονικής ένταξης και του ψηφιακού γραμματισμού των δυσλεξικών ατόμων και τον μη αποκλεισμό τους από τις δημοκρατικές διαδικασίες που πρεσβεύει η Διακήρυξη της Ρίγας (2008) για όλους.
Ø      Επικοινωνούν με ειδικούς και επιστημονικές οργανώσεις
Ø      Καταστρώνουν ερωτηματολόγιο και διερευνούν τις απόψεις της κοινής γνώμης σχετικά με τη δυσλεξία
Ø      Παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους στα σχολεία τους και τις εκπαιδευτικές αρχές. Στέλνουν δελτία τύπου στα μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο
Ø      Βελτιώνουν τις δεξιότητές τους στην αγγλική γλώσσα, μαθαίνουν να εργάζονται συνεργατικά, δημιουργούν φιλίες μέσω αυτής της διεθνούς συνεργασίας, χρησιμοποιούν τα εργαλεία των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Διαδικασία εργασίας
Οι μαθητές εργάζονται ομαδικά, μοιράζονται τις ιδέες τους και αναπτύσσουν προτάσεις. Στελεχώνουν 4 ομάδες (Πλάνο δράσης και συντονισμός (Ι), Ερωτηματολόγια, Στατιστικές Αναλύσεις και Συμπεράσματα (ΙΙ), Επικοινωνία και Δελτία Τύπου (ΙΙΙ), και Βίντεο και Παρουσιάσεις (IV) . Κάθε ομάδα αποτελείται από 4-5 μαθητές από κάθε σχολείο (από την Ελλάδα, τη Γαλλία κλπ).
Οι ομάδες συνεργάζονται μεταξύ τους. Η σύγκριση και η σύγκλιση των απόψεων μεταξύ των μελών των ευρωπαϊκών συνεργαζόμενων σχολείων είναι σημαντική. Η επικοινωνία μεταξύ τους στα αγγλικά, γαλλικά ή ελληνικά και μέσω των ΤΠΕ έχει μεγάλη σημασία. Για κάθε αρχείο που χρησιμοποιείται (φωτογραφία, εικόνα, ήχο ή βίντεο) αναφέρονται οι πηγές του. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας θα είναι σεβαστά.

Παραδοτέα
Ø      Σχέδια εργασίας και χρονοδιαγράμματα
Ø      Αφίσες, ζωγραφιές, παρουσιάσεις (slide show, video, web pages)
Ø      Ερωτηματολόγια και αναλύσεις
Ø      Φωτογραφίες, βίντεο από τα διάφορα στάδια της ανάπτυξης του έργου

Αξιολόγηση
Ø      Ο βαθμός συμμετοχής των μαθητών
Ø      Η αίσθηση της οργάνωσης και επικοινωνίας
Ø      Η επιτυχημένη ικανοποίηση των στόχων του προγράμματος
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου