Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

Dyslexia

What is dyslexia?

What is it like to have dyslexia?

Is Dyslexia a Learning Disability? 

-------------------------------
 • watch the video and discuss...  

  • look for more information 

   • ask experts

    • and then

    • write few phrases about this subject

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου