Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011

Social Exclusion - Digital Illiteracy

Κοινωνικός αποκλεισμός - Social Exclusion

Ψηφιακός αναλφαβητισμός - Digital illiteracy

by courtesy of http://www.wordle.net/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου