Κυριακή, 20 Μαρτίου 2011

37 Common Characteristics of Dyslexia


Most dyslexics will exhibit about 10 traits and behaviors. These characteristics can vary from day-to-day or minute-to-minute. The most consistent thing about dyslexics is their inconsistency.
a. Read the text of http://www.dyslexia.com/library/symptoms.htm and write some characteristics in your own language. Work in groups.
b. Testing for dyslexia with DAVIS METHOD: Free online assessment. If you wish, try it at Home and finally visit and Get advice from experts! (Athens/Greece: Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Καντάνου 18, Αμπελόκηποι, τηλ.: 210-6929611)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου