Κυριακή, 20 Μαρτίου 2011

Famous dyslexic people

Famous people with reading difficulties

http://www.youtube.com/watch?v=RSmQs-UT1uM

People with Dyslexia

http://www.youtube.com/watch?v=RCYnvqXB5aw

Famous Dyslexics

http://www.youtube.com/watch?v=T4XR_cvyBPo

Famous Dyscalculics!

http://www.youtube.com/watch?v=vWzCsI180cc

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου