Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011

X-clusion, Inclusion through mind maps

The pupils in the framework of English language approached the subject Social X-clusion, Inclusion using mind maps.


Teacher in charge: Ms Stavriana Soubassi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου