Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2011

Getting out of poverty: Netherlands

A. Δείτε το ακόλουθο video:

http://www.tvlink.org/povertyineurope/
Femia from Hague/ Netherlands

Femia is 88 years old and lives in The Hague, in the Netherlands. After her husband died a year ago, she had to take care of her financial situation herself. And soon the debts piled up.

B. Δείτε τo script
Γράψτε τις εντυπώσεις και τις παρατηρήσεις σας.

A government subsidised organisation of welfare workers helped Femia.
"Everything is going well now. Semret is taking care of everything. She checks my mail and the bills that come in. I’m very grateful for that.", she said.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου