Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2011

Getting out of poverty: Denmark

A. Δείτε το ακόλουθο video:

http://www.tvlink.org/povertyineurope/
Yildirim  from Copenhagen/ Denmark

Yildirim doesn’t often go back to his old neighborhood in Copenhagen. It was here he got involved in the criminal activities that got him into prison. Today, Yildirim tries to stay out of trouble. Cafe-Exit, an organisation helps him get out of social exclusion, get their life back on track by looking for an education, a job, a place to stay. He lives with girlfriend, who is excpecting his baby.

B. Δείτε τo script
Γράψτε τις εντυπώσεις και τις παρατηρήσεις σας.
"A good family is a family that you can rely on 100%, so we'll see", Yildirim  says.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου