Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2011

Getting Out of Poverty: Slovakia

A. Watch the following video:

http://www.tvlink.org/povertyineurope/
Augustin and Jelka  from Bratislava /Slovakia


This homeless couple Augustin and Jelka are playing roles as actors. They really like the fact that they are part of a team in the theatre. Everyone contributes to the end result. There they all have to pull together to ensure that the audience enjoys the play. A well-performed play makes them all happy.

B. Read the script - Διαβάστε το script
Find via a seaching machine (GOOGLE) the map of the country - Βρείτε το χάρτη της χώρας.
Find out a picture of the town - Βρείτε μια φωτογραφία της πόλης.
Write your impressions  on a ppt file - Γράψτε τις εντυπώσεις και τις παρατηρήσεις σας σ' ένα αρχείο ppt.
Show your work and discuss the results with the other members of the team - Παρουσιάστε το αποτέλεσμα στην ομάδα.

Augistin said:
"I like working with the disabled, we’re like family, we’re not separated in homeless and disabled."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου