Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011

Getting out of poverty: Portugal

A. Δείτε το ακόλουθο video:

http://www.tvlink.org/povertyineurope/

Having a mental health condition, Manuel dealt with a lot of problems and ended up homeless. For more than 12 years he lived on the street, isolated from everything and everyone.

B. Δείτε τo script
Γράψτε τις εντυπώσεις και τις παρατηρήσεις σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου