Κυριακή, 6 Φεβρουαρίου 2011

Human PlanetThe stories aren't determined by skin color, only by the people whose survival is intimately entwined with their natural surroundings. We care about human being means we care about the environment.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου